PostPhoto

فرصت های شغلی

کارما کارت بستری نرم افزاری است که در حوزه خرید گروهی و خدمات B2B در کشور فعالیت مینماید، این مجموعه با هدف ارائه خدمات متمایز و ایجاد حس لذت از خرید همچنین افزایش بهروری و وفاداری پرسنل نسبت به سازمان تشکیل گردیده است. کارما کارت بستری برای ارائه انواع خدمات در حوزه های گردشگری، تفریحی، رفاحی، درمانی، فروشگاهی و خدماتی میباشد. ما همخواره با افتخار پذیرای افراد مستعد،‌ با انرژی  روحیه کار تیمی، بلند پرواز، و خوش‌فکری که بتوانند به ما کمک کنند میباشیم.اگر شما هم فردی علاقه‌مند به فعالیت در یک محیط کارآفرینانه هستید و خود را فردی با معیارهای بالا و سخت‌کوش می‌دانید،‌ رزومه خود را به آدرس jobs@KARMA-KART.COM ارسال نمایید. ( حوزه های همکاری: کارشناس فروش، کارشناس شبکه های اجتماعی)